Organizare

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Clubul Sportiv Municipal Călărași, este persoană juridică, înfiinţat ca instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Clubul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Clubul se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Clubul este finanţat din subvenţii de la bugetul de stat, venituri proprii ale instituţiei şi venituri proprii de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

Clubul este înregistrat în Registrul Sportiv al MTS cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. CL/A1/00012/2001 emis la data de 23.10.2001

Clubul Sportiv Municipal Călărași are în componență 8 sectii sportive: atletism, baschet, box, canotaj, fotbal-tenis, handbal, kaiac-canoe, lupte. Dintre acestea, în prezent funcționează în cadrul clubului 5 secții la nivel de juniori și seniori: atletism, box, canotaj, kaiac-canoe, lupte-libere.

 

 

organigrama csm

 

 

Cod de conduita etica si profesionala a personalului contractual din Clubul Sportiv Municipal Calarasi. 

0001 0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

Search